Görsel Fabrika

Görsel Fabrika 2

Görsel Fabrika

Görsel Fabrika 3

Görsel Fabrika

Görsel Fabrika 4

Görsel Fabrika

Görsel Fabrika 5

Görsel Fabrika

Görsel Fabrika 6

Görsel Fabrika

Görsel Fabrika 7

Görsel Fabrika

Görsel Fabrika 8

Görsel Fabrika

Görsel Fabrika 9

Görsel Fabrika

Görsel Fabrika 10

Görsel Fabrika

Görsel Fabrika 11

Görsel Fabrika

Görsel Fabrika 12

Görsel Fabrika

Görsel Fabrika 13

Görsel Fabrika

Görsel Fabrika 14

Görsel Fabrika

Görsel Fabrika 15

Görsel Fabrika

Görsel Fabrika 16

Görsel Fabrika

Görsel Fabrika 17

Görsel Fabrika

Görsel Fabrika 18

Görsel Fabrika

Görsel Fabrika 19

Görsel Fabrika Nedir?

Görsel fabrika, bir fabrika içerisinde başarı performansını yönlendiren yöntemler bütünüdür. Günlük yönetimde, verileri, performans göstergelerini ve yönlendirmeleri görünür hale getirerek, işlerin daha iyi takip edilmesi ve yönetilmesi amaçlanır. Görsel yönetim, iş güvenliği, üretim süreci, fabrika alanı ve kalite kontrol gibi alanlarda kullanılır.

Görsel Fabrikanın Amaçları

Görsel fabrikanın temel amaçları şunlardır:

 • İş verimliliğini artırmak
 • İş güvenliğini sağlamak
 • Kaliteyi artırmak
 • İletişimi ve işbirliğini geliştirmek

Görsel Fabrika Çeşitleri

Görsel fabrika, çeşitli araçlar kullanılarak uygulanabilir. Bu araçlar şunlardır:

 • Kalite panoları: Üretim, kalite ve iş güvenliği gibi konulardaki bilgileri gösteren panolardır.
 • Ekipman etiketleri: Ekipmanların nasıl kullanılacağını ve bakımının nasıl yapılacağını gösteren etiketlerdir.
 • Yönlendirme işaretleri: Çalışanların fabrika içinde gezinmesini kolaylaştıran işaretlerdir.
 • Uyarıcı levhalar: İş güvenliğini sağlamak için kullanılan levhalardır.
 • Görsel anlatımlar: Ekipmanların ve süreçlerin nasıl çalıştığını gösteren görsel araçlardır.

Görsel Fabrika Nasıl Uygulanır?

Görsel fabrika uygulama süreci, aşağıdaki aşamaları içerir:

 1. İhtiyaç analizi: Görsel fabrika uygulaması için ihtiyaçlar belirlenir.
 2. Tasarım: Görsel araçlar için tasarım yapılır.
 3. Üretim: Görsel araçlar üretilir.
 4. Montaj: Görsel araçlar fabrikaya monte edilir.

Görsel Fabrikanın Faydaları

Görsel fabrikanın faydaları şunlardır:

 • İş verimliliğini artırır.
 • İş güvenliğini sağlar.
 • Kaliteyi artırır.
 • İletişimi ve işbirliğini geliştirir.